01 Dec 2022 Înregistrare     Autentificare

revenire la pagina anterioară...


imagine: Din 12 iulie se lanseaza programul de finantare “Femeia manager”

Din 12 iulie se lanseaza programul de finantare “Femeia manager”

Pe site-ul Direcţiei Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru IMM a apărut anunţul referitor la data de lansare a Programului pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager 2016 (Femeia manager). Începând cu data de 12 iulie 2016, ora 10.00, va fi activă pe site-ul www.aippimm.ro aplicaţia de înscriere în cadrul Programului “Femeia manager” 2016. 

Pot beneficia de sprijinul financiar nerambursabil (AFN) operatorii economici: microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale (II), după caz, care îndeplinesc o serie de criterii de eligibilitate, la momentul înscrierii on-line:
a) au cel mult 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei de înscriere on-line;
b) cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale ale societăţii în cazul microîntreprinderilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/întreprinderii individuale (II)  care desfăşoară activităţi economice, să fie femeie;
c) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil şi autorizat la momentul înscrierii on line. 

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90%, dar nu mai mult de 50.000 lei. Contribuţia proprie este de minim 10%. 

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:
a) achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor;
b) Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii;
c) achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
d) achiziţionarea de echipamente IT, tehnică de calcul;
e) mijloace de transport marfă, în legătură cu activitatea pe care s-a accesat programul (autoutilitare din categoria N1,N2, N3);
f) realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu deţin alt site, în limita a 10000 lei;
g) achiziţia de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului în care se desfăşoară activitatea;
h) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program (maxim 4% din valoarea eligibilă);
i) cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale;
j) achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie  pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
k) Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate, pentru solicitanţii care asigură aportul propriu din credit; 

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.
În vederea înscrierii în cadrul Programului în această sesiune, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere (marţi, 12 iulie 2016), timp de 5 zile calendaristice, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere (sâmbătă, 16 iulie 2016). 

Admiterea în Program se va face  în  ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. Calcularea punctajului planurilor de afaceri se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. 
Grila de evaluare se poate consulta la finalul fişierului conţinând modelul planului de afaceri (anexa 3).
La punctaje egale va prevala: numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul Programului; activitatea pe care accesează programul (producţie/servicii/comerţ); localizarea activităţii societăţii; data şi ora înscrierii, în această ordine. 

AFN va fi eliberată, într-o singură tranşă, beneficiarilor care au efectuat activităţile eligibile şi au făcut dovada achitării integrale cheltuielilor aferente finanţării acestora, după efectuarea de către reprezentanţii OTIMMC a vizitei la faţa locului, pentru certificarea cheltuielilor. 

Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării de AFN, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului în mediul declarat în planul de afaceri (rural sau urban), să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului şi să păstreze locurile de muncă existente la data înscrierii on-line si cele create prin program. În caz contrar, ajutorul acordat se recuperează. 

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2016 este de 500.000 lei. Prin implementarea Programului, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 10 de beneficiari. Schema este valabilă până la 31 decembrie 2016, plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2016. 

Documentaţia programului se poate consulta şi descărca la adresa: http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2016/programul-na-ional-multianual-pentru-dezvoltarea-antreprenoriatului-n-r-ndul-femeilor-din-sectorul-imm

 

Articole similare:
Se lanseaza programul de finantare pentru Comert si Servicii 2018 - 08/Aug/2018
Ministerul Finantelor Publice lanseaza schema de ajutor de stat pe 2016 pentru sprijinirea investitiilor în baza H.G. nr. 332/2014 - 03/May/2016
Finantari nerambursabile de 10.000 Euro prin programul SRL-D 2016 - 26/Apr/2016
Afaceri non-agricole la tara ce pot beneficia de fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltare - 27/Feb/2016
Se lanseaza programul START prin care tinerii intreprinzatori pot obtine finantari nerambursabile - 15/Jun/2015
Lista codurilor CAEN aferente directiilor de politica industriala mentionate în Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020 - 30/May/2015
Finantari in baza unui Ajutor de stat vs. finantari prin Ajutorul de minimis - 12/Mar/2015
S-au publicat versiunile consultative ale Ghidului Solicitantului pentru submasurile 4.1 Investitii în exploatatii agricole si 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri - 05/Mar/2015

Publicat la data: 08/07/2016
Cuvinte cheie: finantare,femeia,manager,nerambursabila,IMM,program,financiar
Finantarea afacerilor
Inscris la categoria: ajutoare de minimis si alte finantari


Acest site foloseste cookies; prin continuarea vizitei pe acest site, va dati acordul cu utilizarea cookies.