08 Dec 2022 Înregistrare     Autentificare

revenire la pagina anterioară...


imagine: Finantari nerambursabile de 10.000 Euro prin programul SRL-D 2016

Finantari nerambursabile de 10.000 Euro prin programul SRL-D 2016

Si anul acesta Guvernul României va sprijini dezvoltarea de noi afaceri de catre intreprinzatorii debutanti care detin o societate de tip SRL-D. Finantarea va fi asigurata prin “programul pentru stimularea înfiintarii si dezvoltarii microîntreprinderilor de catre întreprinzatorii debutanti în afaceri”, program derulat de Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, prin structura guvernamentala din domeniul sprijinirii înfiintarii si dezvoltarii IMM, respectiv Directia Politici Antreprenoriale si Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii.
Obiectivul principal al acestei scheme de minimis îl constituie stimularea înfiintarii de noi microîntreprinderi, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzatorilor debutanti în afaceri. Este un program gandit pentru start-upuri.

Prin program se acorda facilitati financiare pentru microîntreprinderile nou-înfiintate, conduse de întreprinzatorii debutanti în afaceri, care desfasoara pentru prima data activitate economica, prin intermediul unei societati cu raspundere limitata debutanta (SRL-D).
Statul ofera un ajutor financiar NERAMBURSABIL în valoare de 10.000 de euro firmelor de tip SRL-D ce respecta procedura de obtinere a acestora. Pentru a beneficia de toti acesti bani firmele eligibile trebuie sa elaboreze un proiect a carui valoare sa fie de cel putin 20.000 de euro. Cei care doresc sa obtina acesti bani nerambursabili trebuie sa contribuie cu cel putin 50% din valoarea întregului proiect.

Cine poate primi ajutorul financiar nerambursabil ?
Pot solicita finantare microîntreprinderile înfiintate de întreprinzatori debutanti care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) detin o societate comerciala cu raspundere limitata-debutanta (SRL-D), care functioneaza pe durata nedeterminata, în conditiile legii;
b) societatea este înfiintata de un întreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzatori debutanti asociati. Conditiile pentru întreprinzatorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociati;
c) afacerea este administrata de asociatul unic sau de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
d) societatea are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala în vigoare (CAEN Rev 2).
În cele 5 (cinci) grupe de activitate NU POT FI INCLUSE ca obiect de activitate al societatii urmatoarele:
- intermedieri financiare si asigurari;
- tranzactii imobiliare;
- activitati de jocuri de noroc si pariuri;
- productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope;
precum si activitatile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, respectiv:
- activitati de pescuit si acvacultura, acoperite de Regulamentul CE 104/2000;
- activitati legate de productia primara a produselor agricole (conform anexei 1 la Tratatul de instituire a CE);
- activitati de prelucrare si comercializare a produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a CE;
- activitati legate de export catre state terte sau state membre (ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de înfiintarea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export);
- ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;
- ajutoarele destinate agentilor economici care activeaza în sectorul carbonifer;
- ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordate agentilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa în contul tertilor sau contra cost;

f) nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila în cadrul Programului în anii anteriori;
g) nu au depasit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru o întreprindere unica, si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri în contul tertilor sau contra cost.
h)
nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât si pentru toate punctele de lucru.
i)
nu se afla în stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita,  închidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii.

In ce poti investi banii pe care ii primesti ?
Beneficiarii finantarii pot cheltui banii primiti pentru:
1) INVESTITIILE ÎN ACTIVE CORPORALE referitoare la:

a) Terenuri pentru realizarea de constructii/amenajare efectuate în cadrul proiectului, destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
Achizitionarea de terenuri fara constructie/amenajare efectuate în cadrul proiectului NU reprezinta o cheltuiala eligibila;
Amenajararea pe terenuri închiriate /concesionate pentru realizarea activitatilor proiectului reprezinta cheltuiala eligibila numai pentru realizarea activitatilor sportive, recreative si distractive (diviziunea 93);

b) Constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
c) Achizitionarea de spatii destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare. Costurile cu spatiile pot cuprinde: spatii de birouri, spatii de productie, spatii de desfasurare activitati comerciale si prestari servicii si/sau spatii de depozitare.
Nota: activele ce se vor achizitiona nu trebuie sa aiba destinatie locativa.
d) Achizitionarea de mobilier pentru dotarea spatiilor amenajate destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea, subgrupa 3.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;
e) Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, subgrupa 2.1, aparate si instalatii de masura, control si reglare, subgrupa 2.2, aparatura birotica, subgrupa 3.2, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, subgrupa 3.3 si echipamente IT si tehnica de calcul, subgrupa 2.2, etc., conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;
f) Achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003, respectiv cu exceptia  vehiculelor de transport rutier de marfuri în contul tertilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri în contul tertilor sau contra cost.
g) Achizitionarea de instalatii de încalzire sau climatizare aferente spatiului de productie/servicii/comert;
2) INVESTITIILE ÎN ACTIVE NECORPORALE referitoare la:
a) brevete de inventie,  design industrial, marci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente si software, etc.);
b) realizare site (maxim 10.000 lei) - pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alt site;
3) ALTE COSTURI DE OPERARE referitoare la:
a) Costuri curente:
- Materii prime, marfuri;
- Materiale consumabile, materiale auxiliare;

b) Costuri de training si formare personal;
c) Servicii externe:
- Contabilitate;
- Consultanta fiscala, juridica, în management, IT, PR;
- Consultanta pentru întocmirea planului de afaceri (singura cheltuiala care se poate realiza înainte de semnarea contractului de finantare).

d) Costuri legate de procesul de vânzare;
e) Costuri administrative;
f) Alte costuri conexe legate de codul CAEN accesat în cadrul Programului:
- racordarea la utilitati: apa, gaz, electricitate, canalizare;
- infrastructura necesara racordarii la utilitati: drum de acces, reabilitari, amenajari;
- asigurarea normelor de protectia muncii, de protectia mediului.

g) Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat la F.N.G.C.I.M.M., pentru solicitantii care asigura contributia proprie din credit;

ATENTIE:
- Activele achizitionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie sa fie noi;
- Activele corporale si necorporale ce se vor achizitiona trebuie sa ramâna în proprietatea microîntreprinderii S.R.L.-D. care a beneficiat de ajutor de minimis cel putin 3 ani începând cu anul urmator acordarii de AFN;
- Nu se permite achizitionarea bunurilor în sistem leasing.
- Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, nu sunt eligibile.

În planul de afaceri trebuie justificata fiecare cheltuiala în vederea demonstrarii necesitatii acesteia în desfasurarea activitatilor pentru care se acceseaza finantarea.

Microîntreprinderile SRL-D trebuie sa îndeplineasca, conform criteriilor de evaluare a planului de afaceri, criteriul minim obligatoriu privind ponderea investitiilor (corporale si necorporale) de minim 40% din totalul cheltuielilor eligibile, nerespectarea acestuia conducând la respingerea planului de afaceri.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016, aprobat prin anexa nr. 3/36/27 la Legea bugetului de stat pe 2016, este de 22.700.000 lei. Tinând cont de faptul ca suma maxima este de 45.245 lei/beneficiar, teoretic cel putin 500 de start-up-uri se vor putea bucura de acest sprijin financiar.
Autoritatile spera ca acest program sa devina operational la sfarsitul lunii aprilie sau în prima parte a lunii mai.

Înscrierea în program
Înscrierea se face pe site-ul Directiei pentru implementarea proiectelor si programelor pentru IMM-uri. Deschiderea înscrierilor va fi anuntata cu 5 zile înainte pe acelasi site.

 

Articole similare:
Se lanseaza programul de finantare pentru Comert si Servicii 2018 - 08/Aug/2018
Din 12 iulie se lanseaza programul de finantare “Femeia manager” - 08/Jul/2016
POR: s-a lansat programul de finantare nerambursabila pentru microintreprinderi! - 27/May/2016
Ministerul Finantelor Publice lanseaza schema de ajutor de stat pe 2016 pentru sprijinirea investitiilor în baza H.G. nr. 332/2014 - 03/May/2016
Afaceri non-agricole la tara ce pot beneficia de fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltare - 27/Feb/2016
Se lanseaza programul START prin care tinerii intreprinzatori pot obtine finantari nerambursabile - 15/Jun/2015
Lista codurilor CAEN aferente directiilor de politica industriala mentionate în Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020 - 30/May/2015
Finantari in baza unui Ajutor de stat vs. finantari prin Ajutorul de minimis - 12/Mar/2015
S-au publicat versiunile consultative ale Ghidului Solicitantului pentru submasurile 4.1 Investitii în exploatatii agricole si 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri - 05/Mar/2015

Publicat la data: 26/04/2016
Cuvinte cheie: finantare,10000,euro,SRL,D,start,up,2016
Finantarea afacerilor
Inscris la categoria: ajutoare de minimis si alte finantari


Acest site foloseste cookies; prin continuarea vizitei pe acest site, va dati acordul cu utilizarea cookies.