08 Dec 2022 Înregistrare     Autentificare

revenire la pagina anterioară...


imagine: Ministerul Finantelor Publice lanseaza schema de ajutor de stat pe 2016 pentru sprijinirea investitiilor în baza H.G. nr. 332/2014

Ministerul Finantelor Publice lanseaza schema de ajutor de stat pe 2016 pentru sprijinirea investitiilor în baza H.G. nr. 332/2014

Ministerul Finantelor Publice anunta deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finantare în baza H.G. nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca, care se va desfasura în perioada 30.05 - 10.06.2016.
Bugetul sesiunii este de 250 milioane lei.

Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr.332/2014 îl reprezinta dezvoltarea regionala prin sprijinirea investitiilor si crearea de noi locuri de munca, acordându-se sume sub forma de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale.

Valoarea ajutorului de stat
Ajutorul de stat se acorda întreprinderilor, cu respectarea prevederilor H.G. 332/2014 si a Regulamentului (UE) nr. 651/2014, prin alocari de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finantelor Publice, sub forma de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile, în limita intensitatii maxim admisibile si a nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, astfel:

  • ·  Nord-Est: nivel maxim ajutor de stat 50%, sprijin maxim 37,5 mil. euro
  • ·  Sud-Est: nivel maxim ajutor de stat 50%, sprijin maxim 37,5 mil. euro
  • ·  Sud Muntenia: nivel maxim ajutor de stat 50%, sprijin maxim 37,5 mil. euro
  • ·  Sud-Vest Oltenia: nivel maxim ajutor de stat 50%, sprijin maxim 37,5 mil. euro
  • ·  Nord-Vest: nivel maxim ajutor de stat 50%, sprijin maxim 37,5 mil. euro
  • ·  Centru: nivel maxim ajutor de stat 50%, sprijin maxim 37,5 mil. euro
  • ·  Vest: nivel maxim ajutor de stat 35%, sprijin maxim 26,25 mil. euro
  • ·  Ilfov: nivel maxim ajutor de stat 35%, sprijin maxim 26,25 mil. euro
  • ·  Bucuresti: nivel maxim ajutor de stat 10%, sprijin maxim 7,5 mil. euro

Intensitatea ajutorului de stat reprezinta raportul dintre valoarea ajutorului si valoarea costurilor  eligibile.

Cine poate solicita finantare în cadrul schemei de ajutor de stat?
Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiintate sau întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari, cu personalitate juridica, înfiintate conform Legii 31/1990 republicata, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata.

Sectoarele de activitate eligibile
Sunt eligibile investitiile care realizeaza locuri de munca în toate sectoarele de activitate, cu exceptia celor prevazute la art. 13 din H.G. nr. 332/2014, si a celor mentionate în “Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acorda ajutoare de stat” prevazuta în Anexa 1 la Manual de finantare.

Care sunt conditiile care trebuie îndeplinite de întreprinderea beneficiara în vederea efectuarii platii ajutorului de stat?
În vederea efectuarii platii, întreprinderea beneficiara de ajutor de stat trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa demareze investitia si sa informeze Ministerul Finantelor Publice în acest sens, în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finantare;
b) sa creeze minimum 10 noi locuri de munca pentru aceeasi locatie a realizarii investitiei, dintre care minimum 3 locuri de munca pentru lucratori defavorizati;
c) sa efectueze partial sau total cheltuielile eligibile, conform acordului pentru finantare;
d) sa faca dovada platii totale a cheltuielilor salariale pe întreprindere aferente lunilor pentru care solicita plata ajutorului de stat;
e) sa transmit documentele de plata mentionate la Cap. 2 din Manualul de plata.

Locurile de munca nou-create trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
a) sa fie create doar dupa data primirii acordului pentru finantare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizarii investitiei;
b) sa fie create ca urmare a necesitatilor impuse de proiectul de investitii si în conformitate cu acordul pentru finantare;
c) sa nu fie ocupate de persoane care au avut raporturi de munca în ultimele 12 luni anterior datei de înregistrare a cererii de acord pentru finantare cu întreprinderea beneficiara sau cu o întreprindere asociata acesteia;
d) sa fie mentinute pe o perioada de minimum 5 ani de la data la care au fost ocupate prima data, în cazul întreprinderilor mari, respectiv 3 ani în cazul întreprinderilor mici si mijlocii.

Care sunt cheltuielile eligibile?
Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioada de 2 ani consecutivi, ca urmare a crearii de locuri de munca.
Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acorda cu îndeplinirea urmatoarelor conditii:
a) locurile de munca sunt create direct de un proiect de investitii;
b) locurile de munca sunt create dupa data primirii acordului pentru finantare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizarii investitiei.
Atentie: Cost salarial eligibil reprezinta costul salarial cuprinzând salariul brut pâna la limita salariului mediu brut pe economie aprobat prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat, valabil pentru anul înregistrarii cererii de acord pentru finantare, precum si contributiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare.

Locurile de munca create direct de un proiect de investitii reprezinta locurile de munca legate de activitatea care face obiectul investitiei, inclusiv locurile de munca create în urma unei cresteri a ratei de utilizare a capacitatii create de investitie, ocupate de persoane angajate în baza unui contract de munca pe perioada nedeterminata, cu norma întreaga.

Transmiterea cererilor de finantare
Cererile de acord pentru finantare, însotite de documentele justificative necesare în prima etapa de evaluare, se transmit prin posta sau servicii de curierat, cu confirmare de primire sau se depun personal la Registratura generala a Ministerului Finantelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti.
Înregistrarea cererilor la Registratura generala a Ministerului Finantelor Publice se realizeaza exclusiv în perioada 30.05 - 10.06.2016.

Pentru detalii suplimentare click aici.

 

 

DEFINITII

Întreprindere nou-înfiintata reprezinta întreprinderea înfiintata în anul anterior anului înregistrarii cererii de acord pentru finantare care nu are situatii financiare anuale aprobate corespunzatoare ultimului exercitiu financiar încheiat, întreprinderea înfiintata în anul înregistrarii cererii de acord pentru finantare sau întreprinderea care nu a desfasurat activitate economica, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrarii cererii.

Întreprindere în activitate reprezinta întreprinderea care desfasoara activitate economica si are situatii financiare anuale aprobate corespunzatoare ultimului exercitiu financiar încheiat.

Întreprinderi mici si mijlocii reprezinta acele întreprinderi care au mai putin de 250 de angajati si care fie au o cifra de afaceri anuala neta care nu depaseste echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie detin active totale care nu depasesc echivalentul în lei a 43 milioane euro si se clasifica, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Întreprindere mare reprezinta întreprinderea care nu îndeplineste criteriile pentru încadrarea în categoria IMM-urilor.

 

Articole similare:
Se lanseaza programul de finantare pentru Comert si Servicii 2018 - 08/Aug/2018
Din 12 iulie se lanseaza programul de finantare “Femeia manager” - 08/Jul/2016
POR: s-a lansat programul de finantare nerambursabila pentru microintreprinderi! - 27/May/2016
Finantari nerambursabile de 10.000 Euro prin programul SRL-D 2016 - 26/Apr/2016
Afaceri non-agricole la tara ce pot beneficia de fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltare - 27/Feb/2016
Se lanseaza programul START prin care tinerii intreprinzatori pot obtine finantari nerambursabile - 15/Jun/2015
Lista codurilor CAEN aferente directiilor de politica industriala mentionate în Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020 - 30/May/2015
Finantari in baza unui Ajutor de stat vs. finantari prin Ajutorul de minimis - 12/Mar/2015
S-au publicat versiunile consultative ale Ghidului Solicitantului pentru submasurile 4.1 Investitii în exploatatii agricole si 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri - 05/Mar/2015

Publicat la data: 03/05/2016
Cuvinte cheie: ajutoare,stat,2016,lansare,finantare,nerambursabila,investitii
Finantarea afacerilor
Inscris la categoria: ajutoare de minimis si alte finantari


Acest site foloseste cookies; prin continuarea vizitei pe acest site, va dati acordul cu utilizarea cookies.