23 Jul 2024 Înregistrare     Autentificare

revenire la pagina anterioară...


imagine: Munca "la negru" devine tot mai riscanta

Munca "la negru" devine tot mai riscanta

Potrivit unor anunturi publicate pe site-urile ITM-urilor judetene, Inspectia Muncii a efectuat în ultima vreme numeroase controale pentru depistarea persoanelor fara forme legale de angajare si verificarea respectarii conditiilor de munca.

În perioada 23-27 noiembrie 2015, Inspectia Muncii a desfasurat controale în urma carora s-au aplicat amenzi în valoare de 1.978.400 de lei, din care 1.340.000 de lei pentru munca la negru. Pentru primirea la munca a mai mult de cinci persoane fara contracte individuale de munca, inspectorii de munca au facut 5 propuneri de cercetare penala. Au fost sanctionati 556 angajatori.
În aceeasi perioada, în domeniul securitatii si sanatatii în munca s-au aplicat amenzi în valoare de 657.000 de lei. Angajatorii au comunicat catre inspectoratele teritoriale de munca 55 de evenimente care, în urma cercetarilor efectuate ar putea fi încadrate ca fiind accidente de munca.
În perioada 7-11 decembrie 2015 s-au desfasurat actiuni de control în urma carora, la nivel national s-au aplicat amenzi în valoare de 995.900 de lei, din care 700.000 de lei pentru munca la negru. Pentru primirea la munca a mai mult de cinci persoane fara contracte individuale de munca, inspectorii de munca au facut 14 propuneri de cercetare penala. Au fost sanctionati 390 de angajatori. În domeniul securitatii si sanatatii în munca s-au aplicat amenzi în valoare de 596.500 de lei.

Autoritatile cred ca fenomenul muncii la negru are cote îngrijoratoare, motiv pentru care vor continua activitatile de control.

Va reamintim ca, identificarea muncii fara forme legale determina adoptarea urmatoarelor masuri de catre inspectorii de munca:
• sanctionarea contraventionala cu amenda a angajatorilor care au primit la munca pâna la 5 persoane, în conditiile art. 260 alin. (1) lit. e) C. muncii, republicat;
• sanctionarea contraventionala cu amenda a lucratorilor care presteaza munca fara încheierea prealabila a unui contract individual de munca, în conditiile art. 260 alin. (1) lit. f) C. muncii, republicat;
• dispunerea de masuri obligatorii în vederea intrarii în legalitate a angajatorilor care utilizeaza munca fara forme legale. Refuzul angajatorilor de a aduce la îndeplinire masurile dispuse de inspectorul de munca reprezinta o contraventie de sine statatoare si se sanctioneaza cu amenda în conditiile art. 21 din Legea nr. 108/1999, republicata;
• identificarea la nivelul unui angajator a mai mult de 5 persoane ce presteaza activitate fara forme legale sau, dupa caz, identificarea unei persoane aflate în situatie de sedere ilegala în România, ce presteaza activitate fara a avea contract individual de munca, determina sesizarea organelor de cercetare penala.

Masurile de începere a cercetarii penale pentru angajatorii care sunt gasiti ca lucreaza cu mai mult 5 persoane ce presteaza activitate fara forme legale au fost stabilite prin Legea nr. 40/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), care prevede:

Art 101. Dupa articolul 279 se introduce un nou articol, articolul 2791, cu urmatorul cuprins:

„Art. 2791. – (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda penala fapta persoanei care, în mod repetat, stabileste pentru salariatii incadrati în baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat în plata, prevazut de lege.

(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si infractiunea constand in refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de munca in oricare dintre spatiile unitatii sau de a pune la dispozitia acestora documentele solicitate, potrivit legii.

(3) Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la unu la 2 ani sau cu amenda penala primirea la munca a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetatenia acestora, fara incheierea unui contract individual de munca.”Publicat la data: 16/12/2015
Stiri, noutati
Inscris la categoria: stiri economie si afaceri


Acest site foloseste cookies; prin continuarea vizitei pe acest site, va dati acordul cu utilizarea cookies.