07 Apr 2020 Înregistrare     Autentificare

revenire la pagina anterioară...


imagine: POR: s-a lansat programul de finantare nerambursabila pentru microintreprinderi!

POR: s-a lansat programul de finantare nerambursabila pentru microintreprinderi!

Microîntreprinderile vor putea depune proiecte pentru a obtine prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 fonduri nerambursabile de pâna la 200.000 euro, pentru dezvoltarea afacerilor.
Pe 26 mai Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratie Publice a publicat Ghidul Solicitantului Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei prioritare 2 ”Imbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitie 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Apelul de proiecte 2.1.A. – Microintreprinderi.

Cererile de finantare se depun în perioada 27 iulie 2016 – 27 ianuarie 2017. Apelul are un buget de 234,12 milioane de euro, bani alocati din Fondul European de Dezvoltare Regionala, si din acest buget se estimeaza ca vor fi finantate cca. 1200 de proiecte.

Este primul apel de proiecte destinat mediului privat. Microîntreprinderile interesate vor putea obtine în cadrul prezentului apel de finantari nerambursabile de maxim 200.000 euro, cofinantarea minima a beneficiarului fiind de 10% din totalul cheltuielilor eligibile.
Microîntreprinderile pot solicita fonduri europene pentru a-si finanta investitiile legate de construirea, modernizarea si extinderea spatiilor de productie sau prestare a serviciilor, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv solutii de e-commerce.

Cererile de finantare depuse în primele doua luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii si evaluare tehnica si financiara, urmând a fi direct contractate cele care au obtinut cel putin 85 de puncte (pragul de calitate). Daca alocarea financiara disponibila nu este acoperita, restul proiectelor care au obtinut între 50 si 84 de puncte, vor fi mentinute în competitia cu proiectele din lunile urmatoare.
Cererile de finantare depuse în urmatoarea luna (i.e. luna 3 de depunere), vor parcurge etapele de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii si evaluare tehnica si financiara. Proiectele care au obtinut cel putin 80 de puncte (noul prag de calitate) atât din prima transa (din cele mentinute în competitie) cât si din transa curenta, vor fi contractate daca se încadreaza în alocarea financiara ramasa disponibila. Daca alocarea financiara disponibila nu este acoperita, restul proiectelor care au obtinut între 50 si 79 de puncte (provenind din ambele transe), vor fi mentinute în competitia cu proiectele din lunile urmatoare.
Proiectele care obtin mai putin de 50 de puncte sunt respinse.

Pot depune proiecte microintreprinderile care îndeplinesc urmatoarele conditii:
• îsi desfasoara activitatea într-un domeniu eligibil (pentru a afla care sunt acestea va trebui sa consultati Anexa 2 a Ghidului de finantare);
• au desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finantare si în anul fiscal anterior si au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;
• au avut un numar mediu de salariati de cel putin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare, sau au cel putin un salariat cu norma întreaga pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare;
• au capacitatea de a asigura contributia proprie de minimum 10,00% din valoarea eligibila a proiectului;
• întreprinderea si reprezentantul sau legal nu se încadreaza în situatiile de excludere (gen faliment/ insolventa, proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, este dificultate în conformitate cu Regulamentele UE, etc.);
• elaboreaza un proiect ce va fi derulat în mediul urban.

Cererile de finantare se vor depune exclusiv prin aplicatia electronica MySMIS, disponibila la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Nota: pentru a transmite proiectul online, prin intermediul platormei mai sus mentionate, aveti nevoie de un Certificat Digital (semnatura electronica).

Articole similare:
Ministerul Finantelor Publice lanseaza schema de ajutor de stat pe 2016 pentru sprijinirea investitiilor în baza H.G. nr. 332/2014 - 03/May/2016
Finantari nerambursabile de 10.000 Euro prin programul SRL-D 2016 - 26/Apr/2016
Afaceri non-agricole la tara ce pot beneficia de fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltare - 27/Feb/2016

Publicat la data: 27/05/2016
Cuvinte cheie: POR,2014,2020,finantari,2016,microintrepinderi,fonduri,europene
Finantarea afacerilor
Inscris la categoria: fonduri europene nerambursabile


Acest site foloseste cookies; prin continuarea vizitei pe acest site, va dati acordul cu utilizarea cookies.