10 Aug 2020 Înregistrare     Autentificare

revenire la pagina anterioară...


imagine: Principalele modificarile aduse de noul COD FISCAL adoptat de Camera Deputatilor

Principalele modificarile aduse de noul COD FISCAL adoptat de Camera Deputatilor

Camera Deputaţilor a aprobat miercuri, 24 Iunie 2015, Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală. Codul Fiscal rescris cuprinde circa 100 de modificari fată de vechea variantă.
Cele mai importante modificări aduse Codului Fiscal sunt:

A. Impozitul pe profit
Reducerea impozitului pe profit

Incepând cu data de 1 ianuarie 2019, cota de impozit pe profit se reduce la 14%.
Modificarea limitelor fiscale pentru pensii facultative si prime de asigurare voluntara de sanatate
Se elimină limitele fiscale pentru:
a) cheltuielile efectuate în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 euro/an/ participant;
b) cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sanatate, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 250 de euro/an/ participant.
Cresterea cotelor de sponsorizare deductibile fiscal
Se majorareză limita minimă legată de cifra de afaceri de la 0,3% la 0,5%, în  conditiile în care minim 30% din cheltuielile cu sponsorizarea sunt efectuate către federatiile sportive nationale definite potrivit Legii educatiei fizice si sportului.

B. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Modificarea cotelor de impozitare a microîntreprinderilor

Se introduce un sistem diferentiat de cote de impozitare, între 1% si 3%. În cazul microîntreprinderilor fără salariati, sarcina fiscală se majoreaza cu o sumă fixă trimestrială.
Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor vor fi:
a) 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariati, inclusiv;
b) 3% pentru microîntreprinderile care au un salariat;
c) 3% + 1.530 lei pentru fiecare trimestru pentru care se datorează impozit, pentru microîntreprinderile care nu au salariati.
d) 3% pentru microîntreprinderile care nu se încadrează în prevederile lit.a) sau lit.b
De asemenea, cota de impozitare reglementată este de 1%, neconditionată de angajarea de salariati, în primii doi ani de existentă a persoanei juridice respective.
Modificarea condițiilor de încadrare în categoria fiscala de ”microîntreprindere”
Se modifică una din conditiile de încadrare în categoria fiscală de ”microîntreprindere”, respectiv cea referitoare la nivelul veniturilor realizate în anul precedent, astfel:
a) 75.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor în anul 2017;
b) 85.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor în anul 2018;
c) 100.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor începând cu anul 2019.

C. Impozitul pe venit
Diminuarea cotei de impozit pe venit

Se diminuează cota de impozit pe venit de la 16%, la 14%,  aplicată asupra venitului impozabil realizat începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru determinarea impozitului corespunzator fiecarei surse din urmatoarele categorii de venituri: activitati independente, salarii si asimilate salariilor, cedarea folosintei bunurilor, investitii, pensii, activitati agricole, silvicultura si piscicultura, premii si alte surse.

D.Impozitul pe DIVIDENDE
Reducerea impozitului pe dividende la 5%, de la 1 ianuarie 2016

E. Contributii sociale obligatorii
Modificarea modului de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale datorate pentru persoanele care obtin venituri din activitati independente

În cazul persoanelor care realizează venituri din activitătile independente peste nivelul plafonului minim lunar, obligatiile de plată a contributiei de asigurări sociale se stabilesc la nivelul venitului realizat, care nu poate fi mai mic decât echivalentul a 35% din câstigul salarial mediu brut, în vigoare în anul pentru care se efectuează definitivarea contributiei si nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câstig.

F. Contributia de asigurari sociale de sanatate
Introducerea obligatiei de plata a contribuţiei pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală si investiţii

Se elimină exceptiă prin care se stabileste că persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, investitii, precum si din alte surse, nu datorează contributie pentru aceste venituri dacă mai realizeaza si venituri din salarii, pensii sau venituri din activităti  independente.
Se introduce plafonul maxim al bazei lunare de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale de sănătate, respectiv, baza lunară de calcul asupra careia se aplică cota individuală de contributie nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurari sociale de stat.

G. Taxa pe valoarea adaugata (TVA)
Reducerea cotei TVA

Se reduce cota standard de TVA de la 24% la 20%, începând cu data de 1 ianuarie 2016. Se propune reducerea cotei standard de TVA la 18% începând cu 1 ianuarie 2018.
Se propune extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 9%, începând cu data de 1 ianuarie 2016, pentru livrarea următoarelor bunuri:
- animale vii si păsari vii, din specii domestice;
- carne, inclusiv organe comestibile si preparate din carne;
- peste si preparate din peste;
- lapte, produse si subproduse lactate;
- ouă de păsări;
- legume, plante, rădăcini si tuberculi, alimentare, fructe comestibile si preparate din acestea.

H. Accize
Diminuarea nivelului accizelor la combustibili

Diminuarea nivelului accizelor:
- la motorină de la 1897,08 lei/1000 litri la 1518,04 lei/1000 litri;
- la benzină fără plumb de la 2035,40 lei/1000 litri la 1656,36 lei/1000 litri;
- la benzină cu plumb de la 2327,27 lei/1000 litri la 1948,23 lei/1000 litri.
Eliminarea nivelului redus al accizelor pentru motorina utilizată de transportatorii de mărfuri si persoane;
Reasezarea nivelurilor de accize pentru alcool si băuturile alcoolice
Scăderi alte accizelor pentru bere, vinuri spumoase si alcool etilic.

I. Taxa pe stâlp
Eliminarea impozitului pentru constructii speciale de la 1 ianuarie 2016.

J. Impozite si taxe locale
Stabilirea impozitul pe clădiri în funcție de destinația proprietăţii

Impozitul pe clădiri va fi stabilit în functie de destinatia proprietatii: clădiri rezidentiale vs. cladiri nerezidentiale.
Cota impozitului pe clădiri rezidentiale va fi cuprinsă între 0,08 %- 0.2%. În cazul persoanelor fizice baza de calcul va fi valoarea impozabilă a clădirii, determinată tabular (de autorităti), iar în cazul persoanelor juridice valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare.
Cota impozitului pe clădiri nerezidentiale va fi cuprinsă între 0,2%-1,3%. Baza impozabila va fi valoarea impozabilă.
În cazul persoanelor juridice, valoarea impozabilă este cea rezultată dintr-un raport de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat. În situatia în care la adresa clădirii, o persoana fizică are inregistrata o companie, aceasta va avea regimul fiscal nerezidential numai în situatia când se deduc cheltuielile cu utilitătile.
Majorarea impozitelor și taxelor locale fixate de autoritățile locale
Se acordă competente consiliilor locale de a stabili cote aditionale impozitelor si taxelor locale de până la 50% fată de nivelul actual.

 

Nota: noua variantă a Codului Fiscal va fi pusă in aplicare doar dacă legea va fi promulgată si de Presedintele RomanieiPublicat la data: 26/06/2015
Stiri, noutati
Inscris la categoria: stiri economie si afaceri


Acest site foloseste cookies; prin continuarea vizitei pe acest site, va dati acordul cu utilizarea cookies.