03 Feb 2023 Înregistrare     Autentificare

revenire la pagina anterioară...


imagine: Se lanseaza programul de finantare “Femeia manager”

Se lanseaza programul de finantare “Femeia manager”

Pe site-ul Directiei Politici Antreprenoriale si Implementare Programe pentru IMM (www.aippimm.ro) a fost publicat anuntul referitor la data de lansare a Programului pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager (Femeia manager) 2015.
Astfel, incepand cu data de 17 septembrie 2015 ora 10.00 va fi activa pe site-ul www.aippimm.ro aplicatia de inscriere in cadrul Programului Femeia manager 2015. 

Cine poate beneficia de finantarea nerambursabila
Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici:

  • microîntreprinderi (organizate în baza Legii nr.31/1990 sau în baza OUG nr. 6/2011 si care îndeplinesc conditiile de încadrare în categoria microîntreprinderilor, potrivit dispozitiilor Legii nr. 346/2004);
  • persoanele fizice autorizate (PFA) care desfasoara activitati economice în mod independent, întreprinderile individuale (II), dupa caz,

care îndeplinesc o serie de criterii de eligibilitate, la momentul înscrierii on-line:
a) au cel mult 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comertului la data deschiderii aplicatiei de înscriere on-line;
b) cel putin unul dintre asociati sa fie femeie si sa detina cel putin 50% din partile sociale ale societatii în cazul microîntreprinderilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/întreprinderii individuale (II) care desfasoara activitati economice, sa fie femeie;
c) codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil si autorizat la momentul înscrierii on line.
e) si-au îndeplinit obligatiile exigibile de plata a taxelor si impozitelor catre bugetul general consolidat si bugetele locale, nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât si pentru toate punctele de lucru si nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;

Valoarea finantarii nerambursabile
Prin Program se finanteaza implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor. Valoarea alocatiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) si nu poate depasi suma de 50.000 lei/beneficiar.
Contributia proprie este de minim 10%.

Ce se poate achizitiona din finantarea nerambursabila
1. Achizitionarea de echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru
- inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care se solicita finantare;
2. Investitiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare
3.  Achizitionarea de: mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
4. Echipamente IT, tehnica de calcul; Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numarul total de angajati dupa implementarea investitiei cu componenta nerambursabila cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.);
5. Mijloace de transport marfa, în legatura cu activitatea pe care s-a accesat programul; sunt eligibile în cadrul programului autoutilitare din categoria N1,N2, N3 cu exceptia vehiculelor de teren simbol G
6. Realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu detin alt site, in limita a 10000 lei;
7. Achizitia de instalatii de încalzire sau climatizare aferente spatiului în care se desfasoara activitatea;
8. Consultanta pentru întocmirea documentatiei în vederea obtinerii finantarii în cadrul prezentului program (maxim 4% din valoarea eligibila la decont a proiectului, mai putin consultanta).
Furnizorii de servicii de consultanta eligibili pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta autorizate, având ca activitate autorizata a fi desfasurata una din activitatile incluse in cod CAEN clasa 70.
9. Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala (nu mai mult de 5% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate la decont);
10. Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice în scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
11. Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care asigura aportul propriu din credit;

Inscrierea in program
Inscrierea in program, solicitarea acordului de principiu pentru finantare si completarea planului de afaceri in vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.
In vederea inscrierii in cadrul Programului in aceasta sesiune, operatorul economic va completa si transmite on-line planul de afaceri incepand cu ora 10.00 a primei zile de inscriere (joi, 17 septembrie 2015), timp de 5 zile calendaristice, pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere (luni, 21 septembrie 2015), cu posibilitatea prelungirii pana la epuizarea bugetului alocat programului.

Admiterea in Program se va face in ordinea punctajului obtinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line.
Grila de evaluare se poate consulta la finalul fisierului continand modelul planului de afaceri). Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finantare fiind de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2015 este de 1.000.000 lei, pentru acordarea de alocatii financiare neramursabile.
Prin implementarea Programului, se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de minimum 20 de beneficiari.

Documentatia programului se poate consulta si descarca la adresa:http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-national-multianual-pentru-dezvoltarea-culturii-antreprenoriale-in-randul-femeilor-manager-din-sectorul-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-3

 

Modelul Planului de Afaceri il gasiti aiciPublicat la data: 14/09/2015
Finantarea afacerilor
Inscris la categoria: ajutoare de minimis si alte finantari


Acest site foloseste cookies; prin continuarea vizitei pe acest site, va dati acordul cu utilizarea cookies.