23 Jul 2024 Înregistrare     Autentificare

revenire la pagina anterioară...


imagine: Conditii ce trebuie îndeplinite pentru înregistrarea unui SRL-D

Conditii ce trebuie îndeplinite pentru înregistrarea unui SRL-D

Potrivit O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiintării si dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri, cu modificările si completările ulterioare, societătile de tip S.R.L.-D. pot fi înfiintate de întreprinzători cu capacitate de exercitiu deplină, care îndeplinesc urmatoarele conditii:
1. au capacitate juridică deplină de exercitiu;
2. anterior datei înmatriculării societătii în Registrul Comertului nu au mai detinut si nu detin calitatea de actionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în spatiul economic european;
3. înfiintează pentru prima data o societate comercială cu răspundere limitată în conditiile Legii societătilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, privind societătile comerciale si ale OUG nr. 6/2011;
4. declară pe propria răspundere, sub sanctiunea legii penale pentru declaratii mincinoase, că îndeplinesc conditiile prevazute la lit. b, pe care o depun la Registrul Comertului odată cu cererea de înmatriculare a societătii.

Important: din 2014 a fost eliminată limita de vârstă de 35 de ani, si ca atare o societate de tip “S.R.L. – D.” poate fi înfiintată de orice persoană care îndeplineste conditiile de mai sus.

Societatea înfiintată trebuie să îndeplinească următoarele conditii:
1. este societate cu răspundere limitata (SRL), care functioneaza pe durata nedeterminată, în conditiile Legii societătilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
2. se încadrează în categoria microîntreprinderilor în conditiile Legii nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare, privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii si ale OUG nr. 6/2011;
3. este înfiintată de un întreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători debutanti asociati. Conditiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociati;
4. este administrată de asociatul unic sau de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
5. are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea activitătilor din economia natională în vigoare (CAEN Rev 2). În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societătii următoarele: intermedieri financiare si asigurări, tranzactii imobiliare, activităti de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, precum si activitătile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.
Activitatile interzise se încadrează în următoarele grupe si clase CAEN Rev. 2:
a. intermedieri financiare si asigurari (CAEN Rev. 2 - 641, 642, 643, 649, 651,652, 653, 661, 662, 663);
b. tranzactii imobiliare (CAEN Rev. 2 - 681, 682, 683);
c. activităti de jocuri de noroc si pariuri (CAEN Rev. 2 - 920);
d. productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope (CAEN Rev. 2 - 110 (cu exceptia clasei 1107), 120, 254, , 0115, 1200, 2051, 4635, 4725, 4726);
e. activitătile excluse de normele europene pentru care nu se poate acordă ajutor de stat, conform art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul privind ajutoarele de minimis, sunt următoarele:
-  activităti de pescuit si acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 (CAEN Rev. 2 - 031, 032);
-  activităti legate de productia primara a produselor agricole asa cum sunt enumerate în anexa1 la Tratatul de instituire a Comunitătii Europene (CAEN Rev. 2 – 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017);
-  ajutoarele destinate agentilor economici care activează în sectorul carbonifer, asa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria carbunelui (CAEN Rev.2 - 051, 052, 061, 062, 0721, 0892, 091, 099);
-  ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agentilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost;
f. activităti de procesare si marketing ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitătii Europene, în urmatoarele cazuri:
-  când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitătii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piata de operatorii economici respectivi;
-  când ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);
g. activităti legate de export catre state terte sau state membre, si anume: ajutoarele legate direct de cantitătile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
h. ajutoarele destinate utilizării produselor nationale în detrimentul celor importate.

Pierderea statutului de SRL-D
Potrivit articolului 6, aliniatul (1), lit. a, din OUG 6/2011 pentru stimularea înfiintarii si dezvoltării microîntreprinderilor de catre întreprinzătorii debutanti în afaceri, cu modificările si completările ulterioare, calitatea de microîntreprindere apartinând întreprinzătorului debutant se pierde, prin efectul legii, “la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării”.
Conform aceluiasi articol, aliniatul (2), „în termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la pierderea calitătii de microîntreprindere apartinând întreprinzătorului debutant, societatea respectivă are obligatia să procedeze la schimbarea denumirii potrivit prevederilor art. 36 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare”.

Înafară de expirarea duratei pe care o societate poate avea statutul de societate cu răspundere limitată – debutant (S.R.L. - D) mai sunt si alte situatii în care se poate pierde acest statut, si implicit facilitătile:
-  pierderea calitătii de microîntreprindere;
-  nerespectarea obligativitătii de a reinvesti a cel putin 50% din profitul realizat pe anul anterior;
-  la împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadentei unei obligatii fiscale neonorate;
-  depăsirea nivelul de 500.000 de euro a cifrei de afaceri;
-  nedepunerea semestrială si anuală a situatiilor financiare la AIPPIMM.
Dacă se pierde calitatea de SRL-D înainte de expirarea celor 3 ani de la înfiintare toate facilitatile fiscale si/sau financiare obtinute trebuie returnate.Publicat la data: 24/03/2016
Cuvinte cheie: conditii,infiintare,SRL,D
Legislatie de afaceri
Inscris la categoria: legislatie IMM


Acest site foloseste cookies; prin continuarea vizitei pe acest site, va dati acordul cu utilizarea cookies.