15 Jun 2024 Înregistrare     Autentificare

revenire la pagina anterioară...


imagine: Se lanseaza programul de finantare pentru Comert si Servicii 2018

Se lanseaza programul de finantare pentru Comert si Servicii 2018

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, prin Directia de Antreprenoriat si Programe pentru IMM a publicat procedura de implementare a Programului Comert si Servicii 2018. Procedura de implementare a fost aprobată prin Ordinul Ministrului nr. 978/02.07.2018, si publicată în Monitorul Oficial nr. 605/16.07.2018.

Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru 2018 este de 49.949.000 lei, suma din care se estimează acordarea de ajutoare de minimis unui număr de maxim 200 de beneficiari.

 

Finantarea nerambursabilă acordată

Prin program firmele cu activitate în domeniul comertului si a serviciilor vor putea primi o finantare nerambursabilă (AFN) de maxim 250.000 lei.
Beneficiarii eligibili primesc maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate.
Firmele din domeniul productiei sunt excluse de la finantare.

 

Sprijinul nerambursabil poate fi utilizat pentru:

a) achizitionarea de echipamente IT tehnică de calcul;
b) achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;
c) achizitionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
d) achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
e) achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalaţii de măsurare, control si reglare;
f)  achizitionarea de electro si motostivuitoare;
g) investitiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line si alte software-uri necesare;
h) achizitionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă);
i) achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G;
j) certificarea unui sistem de management al calitătii/mediului/sănătătii si securitătii ocupationale/sigurantei alimentelor;
k) realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitătii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate;
l) achizitionarea de instalatii/echipamente specifice în scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie;
m) achizitionarea de instalatii de încălzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii;
n) participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/ perfectionare profesională;
o) comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare, în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investitii acceptate in cadrul Programului;
p) consultanţă pentru întocmirea documentatiei în vederea obtinerii finantării în cadrul prezentului program si implementarea proiectului;
q) achizitionarea de spatii comerciale de comert sau prestări servicii în legatură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinatie locativă*;

 

Cine poate obtine finantare

Pot beneficia de alocație financiară nerambursabilă (AFN) în cadrul Programului operatorii economici (microîntreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii si societăti cooperative) care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:
- sunt persoane juridice (societăti/societăti cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piată;
- au cel putin 1 an calendaristic de la înfiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de înscriere a planului de afaceri iar vechimea autorizării codului CAEN, pe care se accesează finantarea, este egală sau mai mare de 12 luni;
- nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale (atât pentru sediul social, cât si pentru toate punctele de lucru);
- au un număr mediu anual de salariati mai mic de 250 în anul fiscal 2017;
- au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăsesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior;
- nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolventă, faliment, executare silită, închidere operatională sau suspendare temporară a activitătii;
- după aprobarea proiectului beneficiarul angajează minim 4  persoane, din care 2 somere sau absolvente;
- nu au depăsit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică. 

Pentu a obtine un punctaj ridicat cei interesati ar trebui să mai îndeplinească următoarele conditii:
- peste 60% din valoarea totală a investitiei să fie în echipamente tehnologice;
- la finalul anului 2017 să fi avut un număr mediu de cel putin 3 angajati.
- au obtinut profit net si profit din exploatare la 31.12.2017.

.

 

Articole similare:
Din 12 iulie se lanseaza programul de finantare “Femeia manager” - 08/Jul/2016
Ministerul Finantelor Publice lanseaza schema de ajutor de stat pe 2016 pentru sprijinirea investitiilor în baza H.G. nr. 332/2014 - 03/May/2016
Finantari nerambursabile de 10.000 Euro prin programul SRL-D 2016 - 26/Apr/2016
Afaceri non-agricole la tara ce pot beneficia de fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltare - 27/Feb/2016
Se lanseaza programul START prin care tinerii intreprinzatori pot obtine finantari nerambursabile - 15/Jun/2015
Lista codurilor CAEN aferente directiilor de politica industriala mentionate în Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020 - 30/May/2015
Finantari in baza unui Ajutor de stat vs. finantari prin Ajutorul de minimis - 12/Mar/2015
S-au publicat versiunile consultative ale Ghidului Solicitantului pentru submasurile 4.1 Investitii în exploatatii agricole si 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri - 05/Mar/2015

Publicat la data: 08/08/2018
Cuvinte cheie: program,de,finantare,Comert,Servicii,2018
Finantarea afacerilor
Inscris la categoria: ajutoare de minimis si alte finantari


Acest site foloseste cookies; prin continuarea vizitei pe acest site, va dati acordul cu utilizarea cookies.